REGULAMIN OBIEKTU

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Zameldowanie

1. Zameldowanie u personelu odbywa się w godzinach od 14:00 do 16:00, po godzinie 16:00 zameldowanie bezobsługowe po wcześniejszym opłaceniu pobytu.

2. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych telefonicznie lub e-mailem z osobą odpowiedzialną za rezerwacje.

3. W momencie przybycia do naszegoobiektu noclegowego „Biały Słoń” Gość i wszystkie osoby które będą przebywać w  obiekcie są zobowiązani do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport) i uiszczenia reszty należności za pobyt gotówką, kartą płatniczą. Karta/klucze zostają wydane dopiero po dokonaniu w/w formalności.

4. Aby otrzymać fakturę lub paragon z NIPEM, gość musi poinformować o tym obsługę najpóźniej w dniu przyjazdu, jeśli tego nie zrobi automatycznie zostanie wystawiony paragon.

4. Goście przyjeżdżający samochodem lub motorem mogą zostać poproszeni o numer rejestracyjny. Jest to wymóg jeśli gość chce skorzystać z parkingu wewnętrznego. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia auta spowodowane przez innego gościa przebywającego w obiekcie. Goście mogą korzystać z parkingów tylko w trakcie wykupionego pobytu.

5. Obiekt ma prawo do odmowy przyjęcia w przypadku, gdy Gość:

   - nie posiada ważnego dowodu tożsamości;

   - nie uiścił reszty należności za pobyt

   - znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;

   - zachowuje się w sposób agresywny i/lub niekulturalny;

   - podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin hotelowy.

Pobyt

1. Liczba osób mających zamieszkać w pokoju jest ograniczona do podanej w rezerwacji. Gość zobowiązany jest do poinformowania o zmianie tej liczby. Gość niezarejestrowany zostanie wyproszony. W sytuacjach gdy Goście (zameldowani) zachowują się agresywnie i/lub niekulturalnie także mogą zostać wyproszeni bez zwrotu pieniędzy. Odwiedziny znajomych, rodziny mogą się odbyć od 14:00 do 22:00, po wcześniejszej akceptacji przez recepcję, jeśli nie zostało to zgłoszone będzie to traktowane jak Gość niezarejestrowany.

2. Gość nie może również przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

3. Obiekt dopuszcza pobyt Gościa ze zwierzęciem gdy:

   - wcześniej zostało zgłoszone w dziele rezerwacji telefonicznie tel. 66 22 37 003, sms lub        emailem.

   - goście zapoznali się i zaakceptowali regulamin pobytu ze zwierzęciem

   - dokonali kaucji w wysokości 100 zł na miejscu za pomocą karty. Preautoryzacja zostanie rozliczona po wyjeździegości i sprawdzeniu pokoju.

   - dokonali opłaty dodatkowej za pobyt zwierzęcia

4. Śniadania wydawane są w godzinach od 8:00 do 10:00. Do godziny 20:00 poprzedniego dnia należy poinformować obsługę o chęci śniadania oraz ustalić indywidualnie z recepcją na którą przygotować śniadanie, jeśli nasz gość potrzebuje we wcześniejszych godzinach lub późniejszych ma możliwość kontaktu z recepcją aby skonsultować taką możliwość. Śniadanie jest w formie bufetu. Nie stawienie się w uzgodnionej z recepcją godzinie, śniadanie nie podlega zwrotowi.

5. Zachowanie Gościa i osób korzystających z usług noclegowych nie może zakłócać spokoju pobytu innym. Jeśli Gość nie przestrzega tej zasady zostanie wyproszony z obiektu „Biały Słoń” bez zwrotu pieniędzy.

6. W momencie, gdy otrzymujecie Państwo od nas kartę do pokoju, stajecie się gospodarzami tego pokoju. Prosimy o zachowanie porządku i czystości w pokoju jak i w pomieszczeniach ogólnodostępnych.

7. Goście mogą skorzystać z wiaty ogrodowej w której znajduje się grill i meble ogrodowe po wcześniejszym zgłoszeniu i akceptacji przez recepcję. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą korzystać z tego miejsca, jeśli już rozpalili grilla zostaną poproszony o zgaszenie go, jeśli obsługa będzie zmuszona wezwać ochronę, goście zostaną obciążeni kwotą 200zł, a także mogą zostać wyproszeni z obiektu bez zwrotu pieniędzy.

8. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z jego winy, jak również z winy odwiedzających go osób trzecich. W tym przypadku obiektu „Biały Słoń” zastrzegają sobie prawo do obciążenia Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń, które nie zostały zgłoszone będą dochodzone na drodze sądowej.

9. Obiekt noclegowy „Biały Słoń” ma prawo wyprosić Gości z obiektu, którzy rażąco naruszyli regulamin bez zwrotu pieniędzy:

   - wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym (zostanie obciążony kosztem według cennika lub indywidualnego kosztorysu);

   - wyrządzając szkodę innym gościom, obsłudze obiektu lub innym osobą przebywającym w obiekcie;

   - zakłócili spokojny pobyt gości (zostaną obciążeni za pobyt gości poszkodowanych)

   - zakłócili funkcjonowanie obiektu (zostaną obciążeni za każdą stratę którą musiał pokryć obiekt, w tym także za przymusowe odwołanie pobytu innym gościom, dodatkowe godziny pracy personelu itp)

   - paląc w budynku, pokoju a nie w wyznaczonym do tego miejscu przez obsługę (zostanie obciążony kosztem 200zł)

   - będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, agresywnych i/lub niekulturalnych.

   - organizując imprezę

Jeśli goście polubownie nie opuszczą obiektu, zostanie wezwana ochrona za którą goście zostaną obciążeni 200zł - 500zł

Wymeldowanie

1. Goście mają obowiązek wymeldować się do godziny 10:00 w dniu wyjazdu. Kartę(klucze) należy zostawić w skrzynce w recepcji.

2. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Gościa równoznaczne jest z koniecznością zapłaty za kolejną dobę. W przypadku gdy Gość wyjdzie z obiektu, a nie wymelduje się do godziny 10.00 ani nie poinformuje o przedłużeniu pobytu, wszystkie przedmioty zostaną wyniesione zwynajmowanego przez Gościa pokoju jeśli nie będzie możliwości przedłużenia doby.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji lub telefonicznie do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu. „Biały Słoń” uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, pozostawione w trakcie lub po opuszczeniu obiektu.

5. Wynajęty pokój należy pozostawić w takim stanie w jakim był w dniu przyjazdu.

Postanowienia końcowe

1. Za rzeczy pozostawione w pokoju, a także samochód lub inny pojazd należący do Gościa, obiekt nie odpowiada. W przypadku odnalezienia przedmiotów osobistego użytku pozostawionych przez wyjeżdżającego Gościa, obiekt  zobowiązuje się do ich przechowania przez okres 2 tygodni. „Biały Słoń” nie odsyła pozostawionych przez Gościa rzeczy.

2. W całym obiekcie jest zakaz palenia, złamanie zakazu skutkuje naliczeniem kary w wysokości 200zł

3. W całym budynku obowiązuje cisza nocna od godziny 20:00 do 8:00.

4. W naszym obiekcie jest zakaz organizowania jakichkolwiek imprez.

5. Goście hotelowi są zobowiązani do dbania o wynajęty pokój, oraz sprawdzania czy jest zamknięty po każdorazowym jego opuszczeniu. Zgubienie karty/klucza należy każdorazowo zgłosić na recepcji bądź telefonicznie. Opłata za zgubienie karty z brelokiem wynosi 50zł, kartę z brelokiem oraz pilotem do bramy 100zł

6. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do obiektu „Biały Słoń”rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, itd.).

7. Obiekt „Biały Słoń” nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu w szczególności związane z:

   - remontami,

   - pracami budowlanymi i wykończeniowymi na terenie lub w pobliżu budynku,

   - hałasem,

   - brakiem dostawy mediów nie wynikającym z winy obiektu „Biały Słoń”.

8. Personel obiektu „Biały Słoń” może wejść do wynajętego pokoju w celu posprzątania o którą wcześniej prosił gość. Prawo wejścia bez wcześniejszego informowania gości, do wynajętego pokoju pozostawia się również personelowi hotelowemu w przypadku zauważenia niebezpieczeństwzagrażających bezpieczeństwu Gości, awaryjnej naprawy usterki lub w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu hotelowego.

9. Gościom, którzy nie stosują się do regulaminu może zostać wypowiedziana umowa, a różnica w cenie wynikająca ze skróconego pobytu nie zostanie zwrócona.

W razie szczegółowych pytań z Państwa strony związanych z Państwa rezerwacją i pobytem w naszym obiekcie, prosimy o kontakt tel. 66 22 37 003 lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Related Articles